טיפים להעסקת עובד זר סיעודי

אם הנכם מעסיקים עובד סיעודי זר הנכם כפופים לחוקים ותקנות אשר מילוי מדוייק שלהן חיוני להמנע מתביעות בהמשך הדרך.

 

המשמעות הכלכלית בהעסקת עובד זר:

העלויות הכלכליות מתחלקות למספר סוגים:

תשלומים חודשיים:

 • שכר עבודה
 • דמי ביטוח לאומי
 • ביטוח בריאות
 • הוצאות נסיעה לחופשות

תשלומים שנתיים:

 • דמי הבראה

עלויות חבויות:

 • תשלום זמן הודעה מוקדמת בפיטורין או פטירת המעסיק
 • פדיון ימי חופשה צבורים
 • דמי הבראה
 • השלמת פיצויי פיטורים
 • אירוח העובד הזר בבית המטופל

טיפים נוספים:

 • על המעסיק חובה להתקשר עם העובד הזר בהסכם עבודה כתוב ומפורט לכל תנאי ההעסקה בשפה המובנת לעובד. אי חתימה על הסכם עבודה מהווה עבירה פלילית.
 • על המעסיק לספק לעובד תנאי מחייה הולמים בזמן העבודה ו – 7 ימים לאחר סיום עבודתו, הכוללים שטח לינה, מיטה וארון, תאורה, חימום וקירור.
 • אסור להעסיק את העובד הזר בעבודות משק בית אלא אם הדבר מאושר בהיתר ההעסקה.
 • ניתן לנכות משכר העובד הוצאות עבור מגורים, חשמל ומים עד לסכום מירבי הנקבע בחוק. אין לנכות סכום גבוה מסכום זה.
 • חל איסור להחזיק בדרכונו של העובד הזר ע"י המעסיק.

 

למידע נוסף לגבי העסקת עובדים זרים ניתן לקרוא באתר כל זכות: כל זכות

 

יחס אישי וצמוד לכל מטופל קשר רציף והדוק עם המטופלים ביקורי בית בתדירות גבוהה מעל 25 שנים בתחום הסיעוד שירות אישי ויחס מכבד