סיעוד לניצולי שואה

טיפול סיעודי של 9 שעות סיעוד שבועיות בבית הניצול המוענקות על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה וממומנות ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה ו-ועידת התביעות.

הטיפול מאושר במידה ועבר את מבחן התלות בניקוד של שש נקודות ומעלה.

האפשרות לקבל תוספת של תשע שעות סיעוד שבועיות אפשרית גם במקרים של מי שמקבל שעות סיעוד במסגרת "שירותים מיוחדים", או במסגרת "עזרה לזולת".
שמות הניצולים אינם מועברים לקרן לרווחה ויש צורך בהגשת בקשה לצורך קבלת הזכות.

שעות הסיעוד ניתנות בנוסף לגמלת הסיעוד ובנוסף ל"עזרה מהזולת" מטעם משרד הביטחון.

מי שמקבלים גמלת סיעוד בכסף, יקבלו מהקרן לרווחה תשלום כספי ולא שעות סיעוד בפועל.

התשלום כספי הנו בשווי של 1,842.30 ש"ח בחודש (נכון ל-2020) שיחליף את 9 השעות השבועיות, בתנאי שהמוסד לביטוח לאומי אישר תשלום מלא בכסף במקום שעות סיעוד, יש צורך להגיש בקשה לקבלת זכות זו.

קבלת הזכות היא בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי הגורם האחראי על הזכות.

פרטי הזכאים מועברים פעם בחודש לקרן לרווחה.

מימוש הזכות:

קרן רווחה – רק ניצולים שלא קיבלו פניה מהקרן לגבי זכאותם צריכים לפנות אל הקרן.

הצהרה – מי שמקבלים שירותים מיוחדים או עזרה לזולת מטעם משרד הביטחון עליהם למלא הצהרה.

וועידת התביעות – מקבלי גמלת סיעוד בכסף שרוצים לקבל תשלום כספי במקום שירותי הסיעוד צריכים לפנות את הוועדה.

הרשות לזכויות ניצולי שואה – פניה לרשות זו מיועדת ליוצאי עיראק ואלג'יריה בלבד, עליכם לפנות לקרן ולמלא את טופס הסיעוד בתחתית הדף ע"פ ההוראות ולצרף:

  • אישור מביטוח לאומי המעיד על זכאות לגמלה בכסף
  • אישור פרטי חשבון בנק על שם הפונה (צילום צ'ק או תדפיס עו"ש).

שירותים או תשלום – מקבלי קצבת שירותים מיוחדים או שעות עזרה לזולת ממשרד הביטחון יקבלו תשע שעות סיעוד ולא תשלום בכסף.

יחס אישי וצמוד לכל מטופל קשר רציף והדוק עם המטופלים ביקורי בית בתדירות גבוהה מעל 25 שנים בתחום הסיעוד שירות אישי ויחס מכבד