גמלת סיעוד / קצבת סיעוד

גמלת סיעוד היא הזכות לקבלת שרותי סיעוד במימון הביטוח הלאומי.

מעבר למימון שירותי סיעוד על ידי גמלת הסיעוד, ישנם גופים נוספים כמו הקרן לנפגעי שואה, עמותות וחברות שונות לביטוח סיעודי, דרכם ניתן לקבל מימון נוסף ולהגדיל את מכסת שעות הטיפול שניתנו במסגרת הזכאות לגמלת הסיעוד.

גמלת סיעוד ניתנת לאנשים לאחר גיל פנסיה, המתקשים לנהל שגרת חיים תקינה בכוחות עצמם.

ישנם חמישה תנאים מרכזיים המשפיעים על מידת הזכאות לגמלת סיעוד, אלו הם:

 • על התובע להיות תושב ישראל שהגיע לגיל פנסיה.
 • על התובע להיות ללא קצבה לשירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי או מאוצר המדינה, כאשר רמת ההכנסה משפיעה גם היא על מידת הזכאות. 
 • צורך ממשי (ברמות משתנות) בעזרת אדם אחר לניהול שגרת חיים ומשק בית תקינים.
 • על התובע להתגורר בביתו.

לשם קבלת גמלת סיעוד, על התובע להגיש למוסד לביטוח לאומי את טופס התביעה בצירוף מסמכים רפואיים ופיננסים רלוונטיים.

שרותי הסיעוד הניתנים לזכאי גמלת הסיעוד הם:

 • טיפול סיעודי בבית המבוטח.
 • חברות במרכז יום.
 • אספקת מוצרי ספיגה.
 • השמת משדר מצוקה.
 • שירותי כביסה.

לכל אחד מן המרכיבים הללו יש ערך בשעות טיפול. 

הרכב הטיפול בפועל יקבע בהתאם לשיעור הזכאות שקבע הביטוח הלאומי על ידי הוועדה המקומית (המורכבת מעובד סוציאלי, אחות ונציג מטעם הביטוח הלאומי).

טיפול סיעודי בבית המבוטח כולל:

 • תחזוקת משק הבית.
 • הכנת אוכל ועזרה באכילה.
 • עזרה ברחצה והלבשה.
 • טיפול בהפרשות גוף.

זכאות לגמלת סיעוד

נקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לחוק הסיעוד.

על פי חוק זכאים לגמלת הסיעוד:

תושבי המדינה, לאחר גיל פנסיה, המתגוררים בביתם וזקוקים לסיוע בניהול שגרת יום תקינה.

 • קשישים המתגוררים במוסדות סיעודיים המאושרים על ידי משרד הרווחה או משרד הבריאות, כבתי אבות או בתי חולים סיעודיים, לא יהיו זכאים לגמלת סיעוד.
 • דיירי מוסדות אחרים, כדיור מוגן והוסטלים, רשאים להגיש תביעה.
 • בעת אשפוז רפואי בבית חולים (לא סיעודי) ניתן לקבל גמלה לתקופה של שבועיים, מיום האשפוז הראשון. 

תנאים נוספים לקבלת הזכאות:

1. התובע אינו זכאי או מקבל בפועל קצבה מהביטוח הלאומי לצורך שירותים מיוחדים.

 • במידה והתובע מקבל קצבה מאוצר המדינה לצורך טיפול אישי או השגחה – רשאי הוא לבחור אחת מן השתיים (גמלת הסיעוד מהביטוח הלאומי או הגמלה מאוצר המדינה).

2. לתובע הכנסה חודשית שאינה עולה על סכום מקסימאלי בהתאם לתנאים הבאים:

 • אדם יחיד בעל הכנסה הנמוכה מ 9,090 ₪ או זוג בעלי הכנסה הנמוכה מ 13,634 ₪, זכאים לגמלה מלאה. 
 • אדם יחיד בעל הכנסה של 9,090 עד 13,635 ₪ זכאי ל50% גמלה או זוג בעלי הכנסה של 13,635 עד 20,450 יהיו זכאים ל50% גמלה. 

**קצבת ניצולי שואה, אינה נכללת בחישוב ההכנסה החודשית.**

לאחר הגשת התביעה – המוסד לביטוח לאומי ישלח נציגים מטעמו על מנת לאמת פרטים ולהעריך את מצבו הבריאותי של התובע.

בהתאם לסיכום ההערכה כפי שנקבעה במבחן התלות (ADL), יקבע הביטוח הלאומי את מידת ותקופת הזכאות.

יחס אישי וצמוד לכל מטופל קשר רציף והדוק עם המטופלים ביקורי בית בתדירות גבוהה מעל 25 שנים בתחום הסיעוד שירות אישי ויחס מכבד