העסקת עובד סיעודי ישראלי או זר

במסגרת חוק הסיעוד, זכאות להעסקת עובד זר ניתנת לאדם שצבר לא פחות מ 4.5  נקודות בשקלול מבחן התלות (ADL) עם שאר תנאי הזכאות.

לדוגמא – אדם שצבר 4 נקודות במבחן התלות –  אם גר לבדו, נוספת לשקלול הזכאות 1/2 נקודה ואז יהיה רשאי להעסיק עובד זר. במידה ובבדיקה הראשונית לא אושר הזכאי להעסיק עובד זר, ניתן לבקש בחינה נוספת על ידי וועדה רפואית מייעצת, היכולה, במידה ותמצא לנכון, להמליץ לרשות האוכלוסין וההגירה לאשר העסקת עובד זר.

ברוב המקרים, הגשת הבקשה להיתר העסקת עובדים זרים נעשית על ידי העובדים הסוציאלים של חברות הסיעוד בתיאום עם תאגיד מגייס. בקשת הזכאי מופנית לרשות האוכלוסין וההגירה, שבמקביל תקבל את תוצאות בדיקת התלות מהמוסד לביטוח לאומי.

תנאי העסקה

בהתאם למידת הזכאות 168% או 150% גמלה, המוסד לביטוח לאומי יממן 18 או 16 שעות טיפול שבועיות. מעבר לביטוח הלאומי, ניתן לבדוק זכאות למימון נוסף על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל, קופות חולים וחברות ביטוח במידה ויש ביטוח סיעודי. חובת המשפחה להשלים את שכר העובד לשכר המינימום הקבוע בחוק.

כדאי לקחת בחשבון  שייתכן מצב בו העובד הזר יבקש שכר הגבוה משכר המינימום במקרה זה ניתן לתת ולשאת בהתאם לשיקולי הזכאי.

עלויות נוספות מעבר להשלמת השכר

דמי כיס – העובד זכאי ליום חופשי אחד בשבוע בו על המעסיק לספק לעובד דמי כיס בהתאם לנקבע בחוזה ההעסקה, במידה והעובד הזר נשאר לעבוד ביום חופש או לחילופין בחג – על המעסיק לשלם לעובד פיצוי נוסף מעבר לדמי הכיס.

דמי ביטוח לאומי – כל עוד הזכאי מעסיק עובד זר באמצעות חברת סיעוד יפתח לעובד תיק בביטוח לאומי ומשלם לו השלמת הכנסה הנמוכה מ 3000 ₪ לחודש, הזכאי פטור מלשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובד.

במידה והעסקת העובד הזר נעשתה שלא באמצעות חברת סיעוד או במידה והשלמת ההכנסה לעובד עולה על 3000 ₪ לחודש, על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובד, בהיקף של 2% משכרו.

הבראה – גובה דמי ההבראה לשנה נוכחית מתפרסם בכל שנה מחדש. על המעסיק לשלם הבראה לעובד בהתאם לוותק העובד ובתנאי שעבד שנה ומעלה. העובדים הזרים זכאים ל 5 ימי הבראה בשנה.

קרן פנסיה – במשך תקופת העסקת העובד יש להפריש עבורו תשלום לקרן פנסיה, הסכום שהצטבר בקרן יעמוד לזכות העובד בעת סיום העסקתו.

פיצויים – במידה והזכאי החליט להפסיק את העסקת העובד, מחובתו לשלם  לעובד פיצויי פיטורין בהתאם לחוק. סכום שכר חודשי ממוצע על כל שנת העסקה.

חשוב – רצוי לברר מול חברות הסיעוד את מידת מעורבותן במימון והשתתפות נתוני ההעסקה המצויים למעלה. 

 

תנאים סוציאלים

על הזכאי המעסיק עובד זר בביתו, לספק עבורו תנאים סוציאלים הקבועים על פי חוק, להם זכאי כל עובד במשק, בין אם ישראלי או ממדינה זרה.

  • תנאי מחיה – מקום לינה המספק פרטיות ותזונה נאותה, שניהם בבית המטופל.
  • יום חופשי – שעות חופשיות המוגדרות מראש, בהן העובד אינו מחויב לעבוד בבית הזכאי.
  • חופשות חג – בהתאם לבחירת העובד על פי מנהגי הדת והלאום של העובד או לחילופין חגי ישראל. 
  • חופשה שנתית – עם תום שנת העבודה הראשונה ובסוף כל שנת עבודה לאחריה, זכאי העובד לחופשה שנתית בת שבועיים. אותה לא ניתן לפדות בכסף, אלא אם הסתיימה תקופת ההעסקה ונשארו ימי חופשה לזכות העובד.
  • ביטוח בריאות – מחובת הזכאי לבטח את העובד בביטוח רפואי, כל עוד הוא גר בבית המטופל. על הביטוח לכלול סל שירותים כפי שנקבע בצו עובדים זרים. מומלץ לוודא כי המשרד דרכו נרכש הביטוח עומד בתקן משרד האוצר ובעל רישיון לבטח עובדים זרים.
  • ימי מחלה – העובד זכאי יום מחלה וחצי לילה מחלה בכל חודש. דמי המחלה ניתנים לעובד במסגרת החוק: יום מחלה ראשון ללא דמי מחלה, בימים השני והשלישי של המחלה זכאי העובד ל 50% משכרו הממוצע עבור ימים אלו ובימים הרביעי והלאה זכאי העובד לדמי מחלה של 75%, הזכאות לימי מחלה מוגבלת עד שלושה חודשים בשנה. 

נכון להיום אין קו אחיד בין חברות הסיעוד בנושא תנאי ההעסקה והתנאים הסוציאליים אותם הן מספקות לעובדים הזרים (הנושא נמצא בדיון משפטי).

מומלץ ליצור קשר ישיר עם חברות סיעוד ולברר מולן את מידת מעורבותן בהעסקת העובד הזר תוך בחינת נושאים כמימון או השתתפות ב:

  • הפרשה לקרן פנסיה.
  • דמי ביטוח לאומי.
  • דמי הבראה.
  • ימי מחלה וכו'.. 

לאחר מכן להחליט בהתאם ליכולות והעדפות הזכאי, כיצד לפעול.

יחס אישי וצמוד לכל מטופל קשר רציף והדוק עם המטופלים ביקורי בית בתדירות גבוהה מעל 25 שנים בתחום הסיעוד שירות אישי ויחס מכבד