מחשבון בדיקת זכאות לשירותי סיעוד

ענו על השאלות לביצוע בדיקת הזכאות:

המחשבון נועד לאיסוף מידע והערכה ראשונית של הזכאות לקצבה. רק לאחר בחינה של כלל הנתונים ע"י מומחה מטעם החברה ניתן יהיה לקבל תשובה מוסמכת לגבי הזכאות לקצבה.